İK POLİTİKAMIZ

Vizyonumuz, misyonumuz, stratejilerimiz, hedeflerimiz, iş süreçlerimiz ve ortak değerlerimiz ışığında:

  • Pozisyonun gerektirdiği niteliklere sahip insan gücünü bünyemize kazandırmak,
  • Güçlü iletişim ve motivasyon ortamı sağlamak,
  • İnsan kaynakları sistem ve uygulamalarıyla çalışanlarımıza destek olmak,
  • Kurumsal olanaklar ve faydalarla çalışanlarımızı geliştirerek, sürekli başarıya doğru yönlendirmek,
  • Eğitim almalarını sağlayarak kendini geliştirme fırsatları sağlamak,
  • İş emniyeti, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamında görevini yapmasını sağlamak,
  • Çalışanlarımızın gelişimini ve devamlılığını sağlamak üzerine kuruludur.

Amacımız

  • Çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını arttıracak bir ortam yaratmak,
  • Çalışanların geleceğine ve gelişimine yatırım yapmak,
  • Bu ortamın korunup geliştirilmesi için gerekli politikaları oluşturarak kurumsal bağlılık yaratmaktır.